Det blir brukt oppdatert analyseringsmetode fra leverandøren (ELISA test) ved Sentrallaboratoriet, Diagnostisk klinikk. I det nye 4 rørs settet (QFT-TB Gold Plus) benyttes det to forskjellige TB antigenrør som gir en mer sensitiv og spesifikk test enn det gamle 3 rørs settet (QFT-TB Gold). QFT-TB Gold blir tatt ut av produksjon. Vi tar imot og analyserer QFT-TB Gold rør i en overgangs periode, til vi er fri for reagens.

Analyseresultatene blir tolket som tidligere.

Ny prosedyre vil bli lagt ved forsendelse av nye rør.

Quantiferon

Ved prøvetaking er det viktig å påse at rekkefølgen for tapping i rørene overholdes. Se Laboratoriehåndboka: TB Quantiferon/IGRA

Prøveglass bestilles her:Bestilling av prøvetakingsutstyr. Dette er svært kostbare rør og det blir derfor kun sendt ut rør etter antall pasienter som skal testes. For legekontorer som tar slike prøver blir oppdatert prøvetakingsprosedyre medsendt prøvetakingsrørene. Legekontoret må ha inkubator og sentrifuge for å kunne ta prøven.

 

Legekontor på Helgeland bestiller prøvetakingsrør fra Helgelandssykehuset.