Folkehelseinstituttet har anbefalt å slutte å screene alle gravide for antistoffer mot rubella, fordi rubella anses som utryddet i Norge og vaksinasjonsdekningen er høy. Mange land med samme vaksinasjonsdekning og rubellaepidemiologi som hos oss har konkludert med at rutinemessig testing for rubellaantistoffer ikke er nødvendig.

Kvinner som ikke er vaksinert eller har usikker vaksinasjonsstatus, bør få målt rubellaantistoff.

Se lenkene under for mer utfyllende informasjon.