Tidligere referanseområde:

<6 (Arb. enh.) negativ
6-15 (Arb. enh.) grenseverdi
>15 (Arb. enh.) sterk positiv

Nytt referanseområde:

<6 (Arb. enh.) negativ
6-18 (Arb. enh.) svak positiv
>18 (Arb. enh.) sterk positiv

I følge ACR/EULARs internasjonale kriterier defineres RF som svak positiv ved verdier mellom 6 og 18 arb. enh. Slike verdier gis 2 poeng etter klassifikasjonskriterier for Revmatoid artritt (RA).
Verdier > 18 arb. enh. besvares som sterkt positive og skal gis 3 poeng (1).
 

1. Aletaha D et al. Rheumatoid Arthritis Classification Criteria» ARTHRITIS & RHEUMATISM Vol. 62, No. 9, September 2010, pp 2569–2581, DOI 10.1002/art.27584 c 2010, American College of Rheumatology

Link til analyseartikkel i Laboratoriehåndboka: Revmatoid faktor (RF) IgM

Mer informasjon kan fås hos fagansvarlig bioingeniør Sølvi Fagervik, tlf. 75578350.