Vi har nå lagt inn to nye lenker i venstremenyen for Medisinsk biokjemi.

Den ene linken går til RELIS Nord, Regionalt Legemiddel informasjonssenter for Nord-Norge. RELIS Nord kan kontaktes av alt helsepersonell i Nordland/Helse Nord ved spørsmål ang. utredninger av legemiddelrelaterte problemstillinger. https://relis.no/content/3583/RELIS-Nord-Norge

I  tillegg har vi lagt inn en lenke til Genetikkportalen i Norge, der man finner informasjon om de fleste genetiske analyser som utføres ved ulike laboratorier i Norge. https://genetikkportalen.no/

Tidligere publisert i vår venstremeny er også lenker til Farmakologiportalen og Brukerhåndbok i medisinsk biokjemi.