Vi vil gjerne komme på besøk til legekontorene, og vi tar kontakt for å avtale et tidspunkt som passer. Det vil være 2-3 personer fra NLSH som kommer og besøket antas å ta ca 1 time.

Legekontor som ønsker å bli prioritert må gjerne ta kontakt!

Vi ønsker å blant annet ta opp følgende tema:

  • Hentetjeneste og forsendelse av prøver
  • Bestilling av prøvetakingsutstyr
  • ERL –Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester
  • Oppfølging av avvik
  • Tilbud om hospitering

Det vil i tillegg være anledning for legekontorene å ta opp andre tema også som berører laboratorietjenester.

Mer informasjon kan fås hos IT-bioingeniør Brit Finne, tlf 75578415 eller fagansvarlig bioingeniør Rita Eliassen, tlf 90153398