HbA1c

I forbindelse med overgang til ny måleenhet for HbA1c er det lagt inn ny analyse i tjenestetilbudet. Se mer informasjon om denne overgangen her: http://www.noklus.no/Kursogveiledning/HbA1c_omregning.aspx

 

Legekontor som har lagret egne analysepakker/favoritter i Interactor må redigere analysepakkene og bytte ut den gamle HbA1c-analysen med den nye. Det samme bør gjøres med lagrede rekvisisjoner fram i tid.

Vitamin D

Vitamin-D-analysene våre endrer navn slik at de harmoniserer med Norsk Laboratoriekodeverk.

S-25-OH-vitamin D endres til S-Vitamin D total
S-25-OH-vitamin D2 endres til S-Vitamin D2
S-25-OH-vitamin D3 endres til S-Vitamin D3

Hepatitt B i analysepakke Svangerskap 1. prøve

Analysepakke Svangerskap 1. prøve er utvidet med analysene HBsAg, HBsAs og HBcAs i henhold til nye nasjonale anbefalinger. Se mer informasjon i om endringen her.

Papirrekvisisjoner er ikke lenger nødvendig

Det er ikke lenger behov for at legekontorene sender oss utskrift av rekvisisjonene fra Interactor. Her er imidlertid noen viktige unntak:

  1. Når pasienten ikke har norsk personnummer. Skriv ut rekvisisjonen og påfør pasientens kjønn og adresse.
  2. Når prøvetakingen skal skje på sykehuset.
  3. Når legekontoret har tilleggsinformasjon om rekvisisjonen som de ikke får lagt inn på den elektroniske rekvisisjonen eller gitt oss på annen måte, f.eks informasjon om prøvetaking, endret prøvetakingstidspunkt e. lign.

Nye analyser i tjenestetilbudet

  • Hepatitt C virus RNA PCR. Analysen utføres nå ved Nordlandssykehuset Bodø, se mer informasjon om analysen her.
  • Sendeprøve Antimüllerhormon (AMH) er lagt til i analysegruppe Hormoner. Vi sender prøven videre til UNN.
  • Analyse Sendeprøve uten gel i er lagt til i analysegruppe Andre analyser. Denne analysen er ment til f.eks analyse av legemidler der prøve skal tas på glass uten gel, sentrifugeres og avpipetteres.
  • Analysepakke Proteinelektroforese er utvidet med S-protein.

 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til

Brit Finne
IT-bioingeniør Diagnostisk klinikk NLSH
tlf +47 75578415 eller epost Brit.finne@nordlandssykehuset.no