Laboratoriet ved nordlandssykehuset i Bodø er begynt med nytt reagens for analysering av U-ALA, U-PBG og U-Total Porfyriner. Analysemetoden er lik det vi har hatt tidligere, men fra en annen leverandør av reagensene.

Vi startet med nytt reagens i juni 2020 for U-Total Porfyriner.

For U-ALA og U-PBG tok vi det nye reagenset i begynnelsen av oktober 2020.

Dette har ingen innvirkning på analyseresultatene for U-ALA. For U-PBG blir det litt lavere verdier i det øvre måleområdet, men ingen endringer rundt referansegrensen.