Analysene FT4, TSH, FT3, Ferritin, HCG og B12  er nå ferdig verifisert i Lofoten. Lofoten får felles analysekoder med Vesterålen med noen justeringer. Det vil nå stå VELO bak analysenavnene (Vesterålen Lofoten).

Metodeendringen medfører endrede referanseområder som fra nå av vil gjelde både Vesterålen og Lofoten:

FT4: 9 -22 pmol/L

TSH: 0,2 - 4,3 mIU/L

FT3: 2,8 -7,1 pmol/L

Ferritin: Kvinner: 10 -167 µg/L    Menn: 29 -383 µg/L        

HCG:       Kvinner: < 5  IU/L           Menn: < 5 IU/L

B12: 145 -569 pmol/L

 

Mer informasjon fås hos enhetsleder Linda Helén Ness Katondo ved laboratoriet, Nordlandssykehuset Lofoten.