Bakgrunn

Selv om risikoen for alloimmunisering er størst i forbindelse med fødsel, immuniseres også en del gravide i svangerskapet og spesielt i siste trimester. Ca. 60 % av RhD negative kvinner bærer et RhD positivt foster og risikerer derfor immunisering. Dette omfatter ca. 9000 gravide i Norge per år. Kvinner som ikke er immunisert, og som føder et RhD positivt barn får RhD-profylakse innen 72 timer etter fødselen for å unngå immunisering. Med innføringen av RHD-typing av foster-DNA (Non-Invasive Prenatal Testing) kan man fastslå fosterets RhD-type gi første dose profylakse allerede i svangerskapsuke 28.

 

Hva innebærer endringen for fastleger og jordmødre?

Det er ingen endring i rutiner for 1. gangs svangerskapsprøver.  Det skal som før tas 1 EDTA-glass og 1 serumglass m/gel mellom svangerskapsuke 12 – 16 for analysene; ABO RhD typing, antistoffscreening, HIV og Syfilis.
 

Endringen omfatter de gravide som i 1. svangerskapsprøve types til RhD negativ.

For RhD negative gravide utgår tidligere rutine med kontrollprøver i svangerskapsuke 32 og 36. Ny rutine for RhD negative gravide kvinner er kontrollprøve i svangerskapsuke 24 for antistoffscreening og RHD typing av foster-DNA.

Der den gravide bærer et RHD positivt barn anbefales det å gi Rh-profylakse i svangerskapsuke 28. 

 

Det skal i svangerskapsuke 24 sendes inn 3 EDTA-rør á 4 ml (evt. 2 EDTA med minstevolum på 6 ml), hvorav det ene glasset er til antistoffscreening, de to andre til prenatal RHD typing av foster-DNA

Prøverørene til prenatal RHD typing må være uåpnet for å forhindre DNA-forurensning. Vennligst gjør prøvetakere oppmerksom på dette.

 

Les mer om den nye ordningen ved å klikke på Svangerskapsanalyser i venstre marg