FC mix-rør til Glukosebelastning og laktosebelastning

Noklus har kommet med nye anbefalinger til prøvetaking og analysering av glukose ved diagnostikk av svangerskapsdiabetes og diabetes. Derfor tar Nordlandssykehuset i bruk nye prøvetakingsrør for glukose ved glukose- og laktosebelastning.

Anbefalingen er trombinrør eller FC mix-rør. Nordlandssykehuset velger primært å ta i bruk FC mix-rør. Dette grunnet utfordringer knyttet til sentrifugering av trombinrør. FC mix-rør har en fluorid-citrat blanding som stopper nedbryting av glukose umiddelbart og sentrifugering kan utsettes inntil 24 timer.

NB! Det er meget viktig å blande prøven godt ved å vende røret rolig minst 8 ganger rett etter prøvetaking.

Tjenestetilbudet for ERL oppdateres ca. 29. november, slik at det kommer ut to etiketter ved bestilling av glukosebelastning. Legekontor som har lengre transporttid enn 24 timer, sentrifugere og avpipettere prøvematerialet før sending.

Overgangen fra FX-rør til FC mix-rør utføres gradvis fra 29. november.

Rørene bestilles som vanlig via laboratoriehåndboken, og vil sendes ut fra laboratoriet.

FC mix-rør 3 ml til glukose- og laktosebelastning

EDTA med gel til Paratyreoideahormon (PTH)

PTH utføres i EDTA-plasma. For å slippe avpipettering går laboratoriet over til EDTA-rør med gel.

I dag utføres PTH fra samme prøverør som homocystein (HCY), men ved overgang til nytt rør vil de tas på to ulike rør. Dette er fordi HCY har en kortere holdbarhet før sentrifugering enn PTH, og vi velger derfor å skille disse to analysene fra hverandre.

Ved vanskelig prøvetaking, eller hvis legekontoret ikke ønsker å bestille inn EDTA med gel, kan dere velge å kun ta 1 EDTA uten gel. Da må røret sentrifugeres innen 30 minutter etter prøvetaking og skilles på to rør, der det ene røret merkes med etiketten til PTH.

EDTA-rør med gel er tilgjengelig for bestilling via laboratoriehåndboken, og endringer i tjenestilbudet vil utføres fra ca. 29. november.

EDTA-rør

Ved spørsmål, ta kontakt med fagbioingeniør Silje Nysted Hagen på telefon 95056889.