De nye etikettene er litt større enn de gamle, -format 54 x 36 mm, for å få plass til mer informasjon på etiketten.

Kalibrering av etikettskriver:

De nye etikettene kan tas i bruk umiddelbart, men husk at etikettskriveren må kalibreres når den nye etikettrullen er satt på plass. Dette gjør du ved å holde inne feed-knappen i ca 4 sekunder til lampa blinker to ganger. Skriveren mater ut 3 etiketter og er nå ferdig kalibrert.

Etikettskriver

Vi anbefaler for øvrig å kalibrere skriveren hver gang det settes i ny etikettrull.

Bestillingslista er oppdatert med de nye etikettene.