Det er i tillegg gjort mindre justeringer på en rekke analyser, se vedlagte liste over alle endringene.

Klikk her for å laste ned filen