Den nye versjonen er merket med nr. 4803036903 / SJ7847 versjon 2.1 - april 2018 på forsidens nedre venstre hjørne.

Feltene for pasientnavn, f.nr, rekvirent, kliniske opplysninger, prøvemateriale og prøvetidspunkt er ikke endret og eksterne rekvirenter trenger derfor ikke å endre skrivermaler for utfylling av rekvisisjonen.

Labrekvisisjon April 2018

De viktigste endringene i den nye versjonen er oppdatering av PCR-undersøkelser med nye fecespaneler og svangerskapsanalyser med korrekt antall glass. HBV inngår nå også i svangerskap 1. prøve. Vi ber derfor rekvirentene om å ta i bruk den nye rekvisisjonen umiddelbart. Gamle versjoner av rekvisisjonen bør kastes.

Vi minner også om at det må benyttes blå eller sort penn hvis rekvisisjonen fylles ut for hånd (ikke blyant eller rød penn).

 

Kontaktperson ved spørsmål:

Brit Finne, Spesialbioingeniør IKT, Forvaltningssenter Lab
tlf 75578415 eller epost Brit.finne@nordlandssykehuset.no