Laboratoriemedisinsk avdeling, Nordlandssykehuset har oppdatert felles laboratorierekvisisjon. Feltene for pasientnavn, f.nr, rekvirent, kliniske opplysninger, prøvemateriale og prøvetidspunkt er ikke endret og det er derfor ikke nødvendig å endre skrivermaler for utfylling av rekvisisjonen.

Dette er de viktigste endringene:

  • Endret rekkefølge på mange av analysene
  • Nordlandssykehusets og Norsk Akkrediterings logo
  • Nye analysepaneler for luftveisdiagnostikk PCR
  • Endret svangerskapsanalyser

Vi ber alle om å ta i bruk den nye rekvisisjonen umiddelbart!

Kontaktperson ved spørsmål: IT-bioingeniør, Diagnostisk klinikk, Nordlandssykehuset: Brit Finne, tlf. 75 57 84 15