Nasopharynksprøver tatt på UTM-transportmedium vil bli analysert med tanke på følgende agens, fordelt på to paneler:

Viruspanel: Influensavirus A og B, RS-virus A og B, metapneumovirus, adenovirus, parainfluensavirus 1 – 4 (ny), rhinovirus (ny), coronavirus NL63 (ny), coronavirus 229E (ny), coronavirus OC43 (ny), enterovirus (ny) og bocavirus (ny),

Bakteriepanel: Mycoplasma pneumoniae, Chlamydophilia pneumoniae, Bordetella pertussis, Bordetella parapertussis og Legionella pneumophila (ny).

Rekvirentene bes angi på rekvisisjonen hvilke(t) panel(er) som ønskes analysert. Enkelte av analysene vil, som nevnt oven, ikke være tilgjengelige initialt, men vil bli faset inn fortløpende.

Analysene vil bli utført daglig, bortsett fra i helger og på helligdager. Forventet svartid vil være 1-2 døgn etter mottatt prøve, men lengre svartid må forventes dersom prøvene ankommer laboratoriet på fredager, i helger eller på helligdager.  

Vi minner om at kun prøver tatt med UTM-transportmedium kan benyttes til PCR-analyser av nevnte luftveisagens.

Ved prøvetaking føres prøvepinnen varsomt langs nesegulv til  man møter motstand (ca 8cm på voksen). For best resultat, la prøvepinnen ligge 5 - 10 sekunder i nasopharynx. Det er viktig at prøvepinnen ikke kommer i kontakt med hud, da dette kan forringe prøvekvaliteten. Brekk av overflødig skaft fra testpinnen og oppbevar prøven i kjøleskap før forsendelse. På små barn kan prøven tas med sugekateter som tømmes/skylles i transportmediumet. Klipp av ytterste del og send med i mediet.

Vi minner også om at prøver tatt med UTM-transportmedium kan ikke benyttes til dyrkning. Dyrkningsprøver må tas med kullpensel.