Laboratoriemedisinsk avdeling, Sentrallaboratoriet, Immunologisk seksjon endrer fra 19.10.21 metode for analysering av autoantistoffene anti-GBM, MPO, PR3, deamidert Gliadin IgG (DGP IgG), vevtransglutaminase IgA (tTG IgA) og ANA screen med undergruppene anti-dsDNA, centromer B, SSA-Ro52, SSA-Ro60, SSB, RNP, Sm, Scl70 og Jo1.

Vi erstatter den gamle CLIA metode med ny metode som er Multiplex flow immunmetode. Instrumentet heter Bioplex 2200 og det kommer endringer i enheter og cutoff (referanseområder). Laboratoriehåndboken er oppdatert, og nye kommentarer vil gå ut sammen med svarene i DIPS.

NLK Norsk bruksnavn

Analyse, anti-

Cutoff og enhet

Tidligere metode

Cutoff og enhet

Ny metode

MPO-ANCA IgG

MPO

Negativ: <20 CU

Negativ: <1,0 AI

PR3-ANCA IgG

PR3

Negativ: <20 CU

Negativ: <1,0 AI

GBM IgG

GBM

Negativ: <20 CU

Negativ: <1,0 AI

Transglutaminase (tTG) IgA

tTg IgA

Negativ: 30 CU

Negativ: <15 U/ml

Deamidert gliadinpeptid IgG

DGP IgG

Negativ: <20 CU

Negativ: <15 U/ml

ANA screen bindevevssykdom

ANA screen

Negativ: < 20 CU

Gis ut som positiv eller negativ på grunnlag av antistoffer i ANA screen reagenset.

ds-DNA IgG

dsDNA

Negativ: <27 IU/ml
Grenseverdi: 27-35 IU/ml
Positiv: >35 IU/ml

Negativ: ≤4 IU/ml
Grenseverdi: 5-9 IU/ml
Positiv: ≥10 IU/ml

CENP B IgG

Centromer

Negativ: <20 CU

Negativ: <1,0 AI

SS-A/Ro52 IgG

SSA-Ro52

Negativ: <20 CU

Negativ: <1,0 AI

SS-A/Ro60 IgG

SSA-Ro60

Negativ: <20 CU

Negativ: <1,0 AI

SS-B IgG

SSB

Negativ: <20 CU

Negativ: <1,0 AI

RNP IgG

RNP

Negativ: <20 CU

Negativ: <1,0 AI

Sm IgG

Sm

Negativ: <20 CU

Negativ: <1,0 AI

Scl-70 IgG

Scl70

Negativ: <20 CU

Negativ: <1,0 AI

Jo1 IgG

Jo1

Negativ: <20 CU

Negativ: <1,0 AI

AI=Antistoff index.

 

Multiplex betyr at man får mange analyser i ett reagens.

  • Ved rekvirering av enten Anti-MPO, PR3 eller GBM gis det alltid svar på ALLE tre parametere.
  • Ved rekvirering av ANA screen gis det alltid svar på ALLE undergrupper som finnes i reagenset: Anti-dsDNA, Centromer B, SSA-Ro52, SSA-Ro60, SSB, Sm, RNP, Scl-70, Jo-1.
  • Deamidert Gliadin IgG (DGP IgG) og vevtransglutaminase IgA (tTG IgA) må rekvireres hver for seg om man ønsker analyse av begge.

 

Årsaken til endringen er prosjektet «Ny automasjonsløsning» på Sentrallaboratoriet, der instrumentene skal være knyttet opp til et automasjonsbånd. Dette letter prøveflyten der manuelt arbeid og svartid vil gå ned.

 

I en periode på 6 måneder ønsker laboratoriet å tilby parallellkjøring mot tidligere CLIA metode. Dette gjelder i de tilfeller pasienten er på oppfølging og man ønsker svar fra begge metoder for å kunne sammenlikne nivåene. Vi ønsker at det begrenses til parallellkjøring kun EN gang pr pasient som tidligere har et kjent positivt resultat for Anti-MPO, PR3, GBM, dsDNA og vevstransglutaminase IgA. I disse tilfellene rekvirerer man «Immunologi parallell analyse» og skriver inn i det obligatoriske feltet som kommer opp hvilken av disse 5 analysene man ønsker.

Ved spørsmål, ta kontakt med fagansvarlig Sølvi Fagervik.