En ny enzymatisk kreatininmetode fra Siemens skal implementeres i rutinen vår fra 16.02.2017. Den nye enzymatiske kreatininmetoden er basert på kreatin kinase, der kreatininkonsentrasjonen blir målt vha. immunturbidimetri. Den nye kreatininmetoden benytter samme referanseområde som tidligere (NORIP).

Mer informasjon kan fås hos fagansvarlig bioingeniør Shamal Hamad