Etter anbefaling fra Norsk selskap for medisinsk biokjemi og hjertesviktgruppen i Norsk Cardiologisk Selskap så endrer Sentrallaboratoriet i Nordlandssykehuset måleenhet for det natriuretiske peptidet NT-proBNP fra pmol/L til ng/L fom. 25.10.2017. Dette har bakgrunn bla. i anbefalinger for behandling av hjertesvikt fra «European Society of cardiology» som kom i 2012. Dette innebærer at både resultat og referenseverdiene gies ut i ng/L.

Omregningsfaktorer for NT-proBNP:

ng/L = pmol/L x 8,457

pmol/L = ng/L x 0,118

 

Ved evnt. spørsmål, ta kontakt med lege i fagområdet medisinsk biokjemi, Nordlandssykehuset HF, mobil 90415435.