Fra 10.02.21 har laboratoriet i Bodø satt i drift ny automasjon. Prosessen vil foregå i trinn over de 3 påfølgende ukene, men i første trinn setter vi i drift nye instrumenter for fagfeltene biokjemi, hormon og hemostase. Instrumentene dekker hovedandelen av analyserepertoaret som i dag tilbys analysert NLSH Bodø. Spesialfelt som allergi, autoimmunologi og mikrobiologisk serologi, vil settes i drift i de neste trinnene. 

Dette vil medføre endringer i referanseområder for noen analyser. Endringene i referanseområder vil være oppdatert i DIPS i det vi går i drift, og vil også dermed være oppdatert i svarrapportene som legekontorene får. Det er viktig å ha disse endringene i bakhodet i forhold til svarhistorikk på pasientene. Analysen Lipase f.eks, vil gi et annet svar med ny metode sammenliknet med tidligere. 

Laboratoriehåndboka vår er derfor under revisjon. Vi gjør oppmerksom på at vi ikke rekker å oppdatere hele laboratoriehåndboka før vi går i drift med nye instrumenter, men de analysene som får størst endringer vil være publisert.

Vi vil liste opp følgende analyser som vi vet kan få endringer i referanseområde fra og med 10.02.21: 

 • Paracetamol (Acetaminophen)
 • Alkohol (Etanol)
 • Ammoniakk
 • Fenytoin
 • Kalium
 • Kalsium
 • Karbamazepin
 • Theofyllin
 • Total Protein
 • Urat (Urinsyre) i urin
 • Valproat
 • Vankomycin
 • Lipase
 • Konjungert bilirubin
 • APTT
 • Troponin I

 Dersom det er spørsmål knyttet til dette, ta gjerne kontakt på tlf 75578350