Følgende analyser er lagt til i tjenestetilbudet for NLSH Bodø:

  • Takrolimus
  • D-Dimer
  • s-Osmolalitet
  • Svangerskap 1. prøve analysepakke er utvidet med HB, Ferritin, u-dyrkning (grav)
  • Opprettet blodkulturpakke 1 og 2 med riktige flasker. Fjernet blå flaske

 

Andre endringer:

  • ny beholder Serum m/gel HCV til HCV PCR
  • ny beholder Serum m/gel HBV til HBV PCR
  • TRAS: endret navn på analysen til TSI (IS 90/672) (tidl. TRAS)

 

Nærmere opplysninger kan fås ved henvendelse til

Brit Finne, Spesialbioingeniør IKT, Forvaltningssenter Lab
tlf +47 75578415 eller epost Brit.finne@nordlandssykehuset.no