Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser (Noklus) har fått tilskudd fra Helsedirektoratet til utvikling av to e-læringskurs om covid-19: 

  • Det ene kurset retter seg mot alle som skal gjennomføre prøvetaking 
  • Det andre kurset omhandler laboratoriearbeid, og retter seg mot leger (allmennleger, sykehjemsleger og for leger med smittevernoppgaver, som kommuneoverleger).

Kursene er tilgjengelig på «Min side» på noklus.no. Det er opprettet egen innlogging for helsepersonell som ikke er deltakere i Noklus. Innloggingsinformasjon ligger åpen på vår hjemmeside https://www.noklus.no/helsepersonell-utenfor-sykehus/e-laeringskurs-covid-19/