Det er en midlertidig løsning, og vi åpner opp tjenestetilbudet i Vesterålen så fort vi har bedre kapasitet. Det vil gjelde ut sommeren 2021, og muligens utover høsten.

Ettermiddagen den 11.06.21 vil HelseNord IKT iverksette omgjøringen. Det vil si at mandags morgen den 14.06.21 vil dere se at tjenestetilbudet Vesterålen er borte, og Bodø er lagt til som tjenestetilbyder. Det vil da kun være mulig å bestille blodprøvene til Bodø.

Hos noen legekontor er det opprettet «favorittpakker» som tilhører labsted Vesterålen, for eksempel diabetes årskontroll. Disse blir ikke mulig å bruke, og legekontorene må opprette nye favorittpakker med analyser til Bodø. Det er mulig å benytte seg av ferdige pakker fra NOKLUS. Det kan være lurt å merke de gamle favorittpakkene med at de ikke skal brukes inntil videre. Da slipper dere å gjøre hele jobben på nytt når prøvene skal sendes til Vesterålen igjen.

Når det gjelder blodprøver som allerede er bestilt langt fram i tid, er det dessverre slik at de må byttes ut med analyser til Bodø. Vi vet at dette er mye jobb for legekontorene, og beklager de ulemper det medfører.

Praktisk utførelse

  • Husk å bestille nok sendehylser, fraktetiketter og grønne konvolutter til den 14.06.21
  • Blodprøver som skal sentrifugeres må være sentrifugert før forsendelse.
  • Pakk blodprøvene i sendehylser og legg dem i de grønne konvoluttene
  • Klistre på fraktetikett. Husk på at det er egne fraktetiketter på fredagene.
  • Blodprøvene sendes med posten samme dag, legg merke til innleveringsfrist på posten for de ulike legekontorene.

Ved andre spørsmål er det bare å ta kontakt, enten direkte til Laboratoriet eller til enhetsleder Nina Toresen på tlf. 90804457/75572307.