Tidligere har disse resultatene blitt gitt ut som en tekstkommentar til serum IgG, IgA og IgM avhengig av hvilken immunglobulinklasse M-komponenten tilhørte. Disse analysene kan ikke bestilles av laboratoriets rekvirenter, men blir etterbestilt av laboratorieansatte når en finner monoklonale bånd ved proteinelektroforese.

 

Følgende nye analyser blir gitt ut som separate analysesvar fra 2. september 2019:

  • S-Immunglobulin A (kappa): Måleenhet: g/L
  • S-Immunglobulin A (lambda): Måleenhet: g/L
  • S-Immunglobulin G (kappa): Måleenhet: g/L
  • S-Immunglobulin G (lambda): Måleenhet: g/L
  • S-Immunglobulin M (kappa): Måleenhet: g/L
  • S-Immunglobulin M (lambda): Måleenhet: g/L
  • U-Lambda kjeder (frie): Måleenhet: mg/L
  • U-Kappa kjeder (frie): Måleenhet: mg/L

 

Mer informasjon kan fås hos fagansvarlig bioingeniør Evy Eide.