Ved en gjennomgang av bruken av "Kopi-til-analysen" i ERL, Elektronisk rekvirering av laboratorietjenester, ser vi at analysen benyttes ganske mye til å sende kopi av kreatininsvar til Røntgen. I Helse Nord har fagsystemet Sectra ved røntgenavdelingene et eget oppsett innenfor hvert helseforetak som gjør at laboratoriesvar på pasienter som skal til røngtenundersøkelse automatisk blir tilgjengelig i Sectra. Oppsettet gjelder for disse analysene:

  • Hemoglobin
  • Trombocytter
  • INR
  • APTT
  • Kreatinin
  • eGFR

Det er derfor ikke nødvendig å be om å få sendt kopi til røntgen av slike laboratoriesvar.

Når pasienten kommer til legekontoret for å ta prøver i forkant av en røntgen-undersøkelse, er det tilstrekkelig å rekvirere undersøkelsene med fastlegen som rekvirent. Dette sparer både legekontorene og laboratoriene for unødvendig arbeid og unødvendig risiko for feil.

I Nordlandssykehuset gjelder dette prøver som tas ved legekontor og sendes til ett av laboratoriene i Bodø, Lofoten eller Vesterålen.

Det er samme oppsett i Sectra i de øvrige helseforetakene i Helse Nord:

  • Helgelandssykehuset: Prøver sendt til ett av laboratoriene i HSYK Mosjøen, Mo i Rana eller Sandnessjøen er tilgjengelige i Sectra ved alle tre sykehusene.
  • Universitetssykehuset Nord-Norge: Prøver sendt til ett av laboratoriene i UNN Tromsø, Harstad eller Narvik er tilgjengelige i Sectra ved alle tre sykehusene.
  • Finnmarkssykehuset: Prøver sendt til ett av laboratoriene i FIN Hammerfest eller Kirkenes er tilgjengelige i Sectra ved begge sykehusene.

 

Mer informasjon kan fås hos spesialbioingeniør IKT, Forvaltningssenter Lab, Brit Finne, tlf. 75 57 84 15 Nordlandssykehuset.