Det gleden handler om er at Nordlandssykehuset nå er innvilget akkreditering i hht NS-EN ISO 15189:2012 Medisinske laboratorier. Krav til kvalitet og kompetanse.

Akkreditering er en offisiell anerkjennelse av en organisasjons kompetanse og evne til å utføre angitte oppgaver i samsvar med gitte krav.

Kravene i dette tilfellet er beskrevet i ISO15189, et sett internasjonale regler vi har forpliktet oss til å følge for å ivareta best mulig kvalitet i våre tjenester gjennom kontinuerlig å jobbe for forbedring.

ISO15189 stiller krav til både hvordan vi leder vår organisasjon og hvordan vi utfører de praktiske og tekniske oppgavene på laboratoriet og ansattes kompetanse.

- Vi blir årlig kontrollert av eksterne fagpersoner som vurderer alle ledd i våre tjenester innenfor akkreditert område, sier Johansen.

Gladmelding

Det var altså tirsdag ettermiddag beskjeden om innvilget akkreditering innen fagområdene M01, M30 Blodbank og M16 Mikrobiologi fra Norsk akkreditering.

- Jeg er veldig stolt av det arbeidet som er lagt ned for å få dette til. Vi har gjort denne jobben ved siden av våre daglige arbeidsoppgaver og det har selvsagt vært krevende.

Men når vi lykkes er slitet glemt, og jeg kan ikke få fullrost mine kolleger nok. Alle ansatte innenfor de akkrediterte fagområdene har gjort en formidabel jobb, i tillegg har mange ansatte for øvrig i klinikken bidratt  sier Liv Johansen.

Gratulasjoner

Ass. klinikksjef Terje Haug kommentere innsatsen slik:

- Jeg kjenner ingen andre laboratorier som har basert sin akkreditering på dugnadsjobbing. Det ligger mye styrke og gjennomføringsevne i det!

Også medisinsk direktør ved Nordlandssykehuset, Barthold Vonen, gratulerer:

- Jeg er imponert og stolt av alle som har arbeidet for å nå dette målet. Der har vært iherdige og utholdende. Dere har akseptert ei retning og et felles mål og sluttet rekkene bak den prosessen som trengtes for å nå frem. Dere er et eksempel for resten av Nordlandssykehuset. Takk fra meg til hver og en av dere, sier Vonen.