NLK er tatt i bruk ved rekvirering av laboratorieundersøkelser/ERL og senere i år vil vi også ta i bruk kodeverket i utsending av elektroniske laboratoriesvar til eksterne rekvirenter. Rekvirentene vil få nærmere informasjon om dette senere.

Implementering av NLK innebærer bl.a. standardisering av analysenavn og vi endrer derfor navn på disse analysene:

Maskinell diff endret til Differensialtelling, maskinell (LPK)

Immunfiksering endres til M-Komponent (immunfiksering)

 

Mer informasjon om ERL tjenestetilbud og Norsk Laboratoriekodeverk kan fås hos IT-bioingeniør Brit Finne, Diagnostisk klinikk, NLSH, tlf 75 57 84 15.