Prøven tas på UTM-transportmedium. Analysen utføres KUN på NASOPHARYNXPRØVER.

Dette er en svært kostbar analyse med begrenset kapasitet og skal IKKE brukes hvis det ikke er strengt nødvendig! Øvrige luftveisprøver tatt i forbindelse med infeksjonsdiagnostikk skal analyseres med vår rutine-PCR.

For å kunne prioritere pasientprøvene som haster, er vi avhengig av følgende:

 1. KLINISKE OPPLYSNINGER
  • Prøver uten kliniske opplysninger kan bli avvist.
 2. INFORMASJON OM HVILKEN AVDELING PASIENTEN ER INNLAGT I
  • Prøver fra intensivavdelingen og medisinsk overvåkning vil bli prioritert.
  • Dersom en avdeling sender hurtig-PCR-prøver på flere ulike pasienter samtidig, kan avdelingen selv markere prøvene de ønsker prioritert.

MERKING AV REKVISISJONEN

Kliniske opplysninger MÅ oppgis. Rekvisisjonen merkes i tillegg «Hurtig-PCR» eller «Spørsmål om smitteisolering».

INNLEVERINGSFRIST

Prøvene analyseres fortløpende på dagtid (også i helger og på helligdager), men de må være ankommet laboratoriet i BODØ innen klokken 13 for å kunne bli analysert samme dag. Prøver som ankommer etter kl 13 vil bli analysert påfølgende dag.

SVARTID

Svar i DIPS kan normalt forventes ca. 2 timer fra prøven har ankommet laboratoriet, men lengre svartid må forventes i perioder med stor pågang. Analysemaskinen kan kun analysere to pasientprøver i gangen.

ISOLERING

Ved spørsmål tilknyttet isolering vennligst konferer Smittevernhåndboka.

ISOLERING AV VOKSNE PASIENTER er blant annet aktuelt ved påvist:

 • Influensavirus A og B
 • RS-virus
 • Adenovirus
 • Bordetella pertussis

ISOLERING I BARNEAVDELING er blant annet aktuelt ved påvist:

 • Influensavirus A og B
 • RS-virus
 • Adenovirus
 • Bordetella pertussis
 • Metapneumovirus