SLIK REKVIRERER DU EN HURTIGTEST

Hverdager mellom kl. 08.00-15.30:

Hurtigtestene utføres av mikrobiologisk lab.

Rekvisisjonene merkes med «Hurtig-PCR» eller «Spørsmål om smitteisolering», rekvirentens telefonnummer, kliniske opplysninger må oppgis, og prøven leveres til laboratoriet på vanlig måte. Prøveresultatet er vanligvis tilgjengelig i DIPS samme dag. Dersom analysen er ferdig først etter laboratoriets ordinære åpningstid, vil svaret bli formidlet til rekvirenten per telefon.

Hverdager mellom kl. 15.30–08.00, samt lørdag og søndag mellom kl. 15.00-08.00:

Hurtigtestene utføres av blodbanken.

  • BLODBANKEN MÅ KONTAKTES PÅ TELEFON 75 57 84 82 for å få utført analysen  
  • Prøvesvaret gis ut per telefon. REKVIRENTENS (ev. vakthavende leges) TELEFONNUMMER MÅ DERFOR PÅFØRES REKVISISJONEN 
  • Manglende telefonnummer medfører at prøveresultatet ikke kan formidles til rekvirenten
  • Resultatet legges inn i DIPS første påfølgende hverdag

Rekvisisjonene merkes med «Hurtig-PCR» eller «Spørsmål om smitteisolering», kliniske opplysninger må oppgis, og prøven leveres til laboratoriet etter avtale med blodbanken.

Lørdag og søndag mellom kl. 08.00-15.00:

Hurtigtestene utføres av mikrobiologisk lab.

  • MIKROBIOLOGISK LAB MÅ KONTAKTES PÅ TELEFON 75 57 83 30 for å få utført analysen

Rekvisisjonene merkes med «Hurtig-PCR» eller «Spørsmål om smitteisolering», rekvirentens telefonnummer kliniske opplysninger må oppgis, og prøven leveres til laboratoriet etter avtale med mikrobiologen. Prøveresultatet er vanligvis tilgjengelig i DIPS samme dag. Dersom analysen er ferdig først etter laboratoriets ordinære åpningstid, vil svaret bli formidlet til rekvirenten per telefon.

Analysen er kostbar og skal ikke brukes på alle pasienter, kun dersom resultatet har betydning for videre behandling eller med tanke på oppheving av isolasjon. For alle andre indikasjoner anbefales vanlig rutinediagnostikk av luftveisagens og spinalvæske. Prøver uten relevante opplysninger/indikasjon eller oppgitt telefonnummer vil bli avvist.

PRØVEMATERIALE OG TRANSPORTMEDIUM

Hals/nasopharynxprøver: UTM-transportmedium

Spinalvæsker: Sterilt prøveglass.

SVARTID

Svar i DIPS eller per telefon kan normalt forventes ca. 2 timer fra prøven har ankommet laboratoriet, men lengre svartid må forventes i perioder med stor pågang. Analysemaskinen kan kun analysere to pasientprøver i gangen. Prøver fra intensivavdelingen og medisinsk overvåkning vil vanligvis bli prioritert.

BEHOV FOR ISOLERING?

Ved spørsmål tilknyttet isolering vennligst konferer Smittevernhåndboka.

ISOLERING er aktuelt ved påvist:

•        SARS-Cov2 (Covid-19)

•        INFLUENSA A og B

•        BORDETELLA PERTUSSIS

•        BORDETELLA PARAPERTUSSIS

•        METAPNEUMOVIRUS (Gjelder kun hvis pasienten er innlagt i BARNEAVDELINGEN)

•        RS-VIRUS (Avhenger av avdeling)

•        ADENOVIRUS (Avhenger av avdeling)

•        MERS-CoV