Nytt prøvetakingsutstyr og ny prøvetakingsprosedyre, SARS-CoV-2 (COVID19) PCR.

Først må vi si tusen takk for et løsningsorientert samarbeid gjennom den krevende test- og mangelsituasjonen i perioden vi har lagt bak oss. Sykehusinnkjøp sentralt har nå en avtale med leverandører av kit med testpinner og transportmedier fra Sør-Korea og Kina. Se egen prosedyre for mer informasjon om test-kit og bruk. 

Prøvetakingsutstyr skal nå bestilles gjennom de vanlige, kjente linjene – sentralforsyningen ved Nordlandssykehuset Bodø.

Artikkelnummer: 202007
Navn: Rør, UTM-medium, m/pensel til PCR-analyse

Grunnet suksessiv tilførsel må dere IKKE bestille mer enn 1.5% av innbygger-/ listeantallet. Da risikerer vi at noen ikke får. Vi vil føre en viss kontroll på dette for å forhindre «hamstring». Dersom tilførselen er stabil i forhold til behovet, vil vi gi dere informasjon om at dere kan bestille for lengre forbruk.

 

Serologiske analyser for SARS-CoV-2 antistoff

Avdeling for mikrobiologi og smittevern ved UNN Tromsø har etablert en metode for påvisning av SARS-CoV-2 antistoffer og vi har nå en avtale om at vi kan sende prøver til dem for analysering.

Metoden er ikke egnet for uselektert «screening», men dersom et av følgende kriterier er oppfylt, kan dere sende prøve til oss:

1. Mistenkt tidligere gjennomgått COVID-19.

2. Aktuell PCR-negativ COVID-19 i sen fase. Prøven kan da tas:

  • Helst over 14 dager etter debut av symptomer i øvre luftveier.
  • Etter individuell vurdering; samme dag som debut av nedre luftveissymptomer hvor det er mistenkt asymptomatisk første infeksjonsfase.
  • >4 uker etter mulig eksponering (mistenkt mild eller asymptomatisk infeksjon)

3. Screening/konfirmasjon av potensielle donorer av konvalesent plasma.

For mer informasjon, se laboratoriehåndboken SARS-CoV-2 (COVID19) – SEROLOGI (ANTISTOFFTEST)

Nytteverdien av antistoffpåvisning er, foreløpig, kun å bedre kunne kartlegge prevalens i befolkningen. Mange aspekter av immunitetsspørsmålet er fortsatt ubesvarte og grunnet stor individuell variabilitet i tidspunkt for antistoffutvikling er metoden ikke egnet til diagnostisering i akuttfasen. For mer informasjon om SARS-CoV-2-serologi se FHI sine sider om serologisk testing.

 

Informasjon om tiltaksplan ved økt forekomst av SARS-CoV-2

FHI anbefaler pr. dato at alle med symptomer på covid-19 bør testes, per i dag analyserer vi mellom 100 og 150 prøver daglig, men det kan trolig forventes økt smitte i samfunnet i forbindelse med sommerferien. Ved mikrobiologisk fagområde er vi forberedt på å kunne håndtere opp mot 2000 prøver daglig, men dersom prøvevolumet overstiger 1000 prøver/dag vil vi sende overskytende til UNN-Tromsø for analyse der. Hva som videresendes vil være relativt tilfeldig, da vi ved et slikt scenario kun vil ha prioriteringskapasitet for innlagte vs. ikke innlagte pasienter. Dere vil få et foreløpig svar på at prøven er videresendt, endelig svar kommer på vanlig måte. Svartiden på videresendte prøvene vil forsinkes, hvilket er beklagelig men nødvendig ut fra slike omstendigheter.

Dersom smittesituasjonen øker vil resterende analysetilbud kunne bli påvirket (lengre svartid, ev. avvisninger). Informasjon om dette vil formidles via laboratoriehåndboken eller fastlegenytt, hvis aktuelt.