Influensa - 2019/2020-sesongen

Grafen viser utviklingen av influensasesongen 2019/2020 i Nordland.

Det er liten influensaaktivitet for tiden i Nordland. Vi velger derfor å avslutte registrering av influensaforekomst hos oss for denne sesongen. Dersom ønskelig er det fremdeles mulig å se på influensa forekomst via FHI´s nettsider.

FHIs ukesrapporter om utbruddet i Norge er tilgjengelig her.

uke 13-2020

Oppsummering av fjorårets influensesesong

Dette er en grafisk fremstilling av forrige sesong i Nordland (2018/19). Denne besto nærmest utelukkende av Influensa A, hvor sesongen var dominert av H1N1 generelt. Oppsummeringen av forrige sesong fra FHI angir at det på landsbasis var mest H1N1, men at det i den eldre og i den hospitaliserte delen av befolkningen var like hyppig forekomst av H3N2.

Forrige sesong i Nordland varte fra desember 2018 (uke 52) til ultimo mars 2019 (uke 13) (Tilleggstabell 2, side 40).  2018/2019-sesongen toppet seg i slutten av februar med en forekomst som ble betegnet til «middels intensitet».

Rundt påsketider og medio mai så man på nytt økte forekomster i Nordland, men disse var under «utbruddsgrensen». At det nesten ikke ble identifisert Influensa B, verken i Nordland eller i Norge, var uvanlig.

Influensa 2018-2019-sesongen oppsummert