Influensasesongen er i full gang. Laboratoriemedisinsk avdeling vil hver uke fremover legge ut statistikk som viser antall og andel luftveisprøver positive for influensa i Nordland.

Det er et klart fall i antall og andel positive prøver denne uka lik som i resten av landet. Vi ser ut til å være på tampen av årets sesong og avslutter med dette de ukentlige influensaoppdateringene for Nordland på nett.

Influensassongen nasjonalt kan følges på  FHIs hjemmesider: https://www.fhi.no/sv/influensa/influensaovervaking/.

Influensa uke 13