I ei tid med store mengder Covid-19-prøver til analysering på Molekylærbiologisk enhet, har vi ikke hatt anledning til å finne og teste ut ny metode for analysen. I samråd med medisinskfaglig ansvarlig lege og UNN har vi bestemt at vi inntil videre sender prøvene til UNN for analysering. Vi håper vi kan starte analyseringen igjen i Bodø i løpet av 2021.

Fra tirsdag 8. september ligger derfor HLAB27 som sendeprøve til UNN i Lofoten, Vesterålen og Bodø. Prøvene vi har mottatt siden slutten av juni og fram til nå, sendes også til UNN for analysering.