• Fra og med 09.02.2018 analyseres Folat ved laboratoriet i Lofoten i tillegg til laboratoriene i Vesterålen og Bodø, se informasjon om analysen her.
  • Analysen Troponin T endrer navn til Troponin T hs. Det er ingen endring av selve analysen, kun et navnebytte for å presisere hvilken analyse som er utført. Navneendringen gjelder analysene som utføres i Vesterålen og Lofoten. Se informasjon om analysen her.