Fra 1.1.2018 endres referanseområdene for analysene sensitiv CRP, alfa-1 antitrypsin, prealbumin og NT-ProBNP (barn). Se informasjonsskriv her.