• Ved forrige oppdatering fikk alle mapper og analyser i tjenestetilbudet blå farge i henhold til vedtak i Helse Nord. Dette for å skille bedre mellom helseforetakenes tjenestetilbud. Nordlandssykehuset har nå endret farge på mapper og analyser til grønn for å ikke ha samme farge som legekontorenes interne analyser.
  • Fjernet analyser som NLSH ikke lenger analyserer: CH50 og Reinsdyr (epitel) (begge er sendeprøve til OUS).
  • Endret C1-analysepakke, oppdatert pakkenavn.
  • Opprettet regel som skiller analysen Kortisol kl 20 ut på egen rekvisisjon.
  • Endret navn Anti-actin (glatt muskulatur) til Glatt muskulatur IgG (F-actin).

Prøvetaking på sykehuset:

Vi gjør oppmerksom på at dersom legekontoret sender pasienten til sykehuset for å ta prøvene der, -og rekvisisjonen sendes i Interactor, er det nødvendig å sende en papirutskrift av rekvisisjonen med pasienten. Dette er spesielt viktig når det skal tas mikrobiologiske/serologiske prøver.

 

Informasjon om ERL og System X:

Systemleverandør Hove Medical Systems AS melder at de vil sende ut informasjon om ny versjon, System X 4.1 med ny lab-integrasjon, i uke 6. De vil installere den nye versjonen fortløpende fra uke 8 ved de til sammen 9 legekontorene i Vesterålen og Bodø-området som har System X og som ennå ikke har fått startet med ERL. Nordlandssykehuset vil sørge for opplæring og oppstart av ERL ved hvert av legekontorene etter nærmere avtale.

 

Kontaktperson ved spørsmål:

IT-bioingeniør, Diagnostisk klinikk, Nordlandssykehuset: Brit Finne, tlf. 75 57 84 15.