I tilfeller der legekontoret har avtale med sykehuset om å sende pasienten til sykehusets poliklinikk for prøvetaking: Rekvisisjonen skal sendes elektronisk til sykehuset og i tillegg MÅ pasienten ha med seg etikettene og papirutskrift for de(n) elektroniske rekvisisjonen(e) fra legekontoret. Dette for å sikre at prøver til alle rekvirerte analyser blir tatt.


Årsak: Elektronisk rekvisisjon som sendes fra legekontor splittes og mottas i ulike fagsystem ved sykehuslaboratoriene / andre sykehus. Laboratoriets poliklinikk har tilgang til kun ett av fagsystemene (medisinsk biokjemi) – og vil ikke kunne fange opp bestillinger som er gått til andre fagsystem (patologi og mikrobiologi) og andre sykehus. 


*Spesiell prøvetaking: Spesialanalyser (fryseprøver, kort holdbarhet, spesiell prøvebeholder)
Prøvetaking av ERL-prøver på sykehus