Av: Tove Hvassing, avdelingsleder laboratoriemedisinsk avdeling

Blodprøve og blodutstryk må derfor som hovedregel sendes direkte til annet laboratorium, eksempelvis Fürst Medisinske laboratorium, Oslo. Rekvisisjon fra Fürst laboratorium må da utfylles med kliniske opplysninger, og samtidig rekvireres det maskinell differensialtelling, Hb, leukocytter og trombocytter i ett EDTA glass som sendes inn samtidig med blodutstryket til Fürst laboratorium, Oslo. 

http://www.furst.no/analyse-og-klinikk/analyser/leukocytter-med-differensialtelling/

Vi beklager dette og håper på en snarlig løsning. Vi vil publisere informasjon i Laboratoriehåndboka så snart en løsning er klar.

Kontaktperson ved spørsmål:

Avdelingsleder Tove Hvassing, tlf. 75 57 83 50