1. Analysen Digitoksin utgår fra tjenestetilbudet pga overgang til annet legemiddel, Digoksin.

2. Tjenestetilbudet er utvidet med disse nye analysene:

 • S-Dihydrotestosteron
 • B-Fosfatidyletanol (PEth)
 • Sendeprøve Urin
 • Allergi: Lagt til mange flere allergener. Opprettet mapper for de ulike gruppene allergener og sortert allergenene alfabetisk i hver mappe
 • Krystaller i leddvæske
 • Lipase
 • Kardiolipin IgA, IgG og IgM-antistoff
 • Fæces-EHECF-DNA
 • Mycoplasma genitalum
 • Føtal RhD
 • Kortisol kl 08 og 20

3. Histologi: Prøvemateriale skrives nå på etikettene.

4. Patologi: Vi minner om at det er mulig å rekvirere flere prøver til Histologi på samme rekvisisjon:

Kopi av tjeneste

5. Endring fra ca 20. januar 2017: Alle analyser i tjenestetilbudene til Nordlandssykehuset Bodø får blå fargekode mens HSYK (Helgelandssykehuset), NLSH Lofoten og NLSH Vesterålen får gul og UNN får rosa fargekode. Meningen er at rekvirentene lettere skal se hvilket tjenestetilbud det er de rekvirerer fra. Vi håper med dette å få en reduksjon i antall feil der prøven sendes til én lab og rekvisisjonen går elektronisk til en annen lab. Fargekoding av de ulike prøveglassene i utskriftsdialogen beholdes slik de er i dag.

Farger på tjenestetilbud

Bildet viser et eksempel på søk etter analyse der man får treff i flere tjenestetilbud. I dette eksemplet ser vi også enkelt at en NLSH-analyse (blå) har "forvillet seg" med på en rekvisisjon med HSYK-analyser.

6. Nordlandssykehuset har nå 43 legekontor –fra Brønnøysund i sør til Bjerkvik i nord- tilknyttet ordningen med elektronisk rekvirering av laboratorietjenester, ERL. I tillegg kommer de fleste legekontorene på Helgeland. Legekontorene på Helgeland er først og fremst koblet mot sine lokalsykehus, men kan også velge Nordlandssykehuset eller UNN for analyser som sendes dit. Fra 30.12.2016 fikk dessuten legekontorene rundt HSYK tilgang til NLSHs tjenestetilbud for Patologi.

Legekontorene i Lofoten har allerede startet med ERL og vi håper nå at legekontorene i Vesterålen snart kan få tilbud om ERL. Her venter vi på at legekontorenes systemleverandør skal ferdigstille ny versjon av journalsystemet som muliggjør integrasjon med DIPS Interactor.

Kontaktperson ved spørsmål:
IT-bioingeniør, Diagnostisk klinikk, Nordlandssykehuset: Brit Finne, tlf. 75 57 84 15.