• Prøvematerialene urin og fæces kommer automatisk på separate rekvisisjoner
  • Forbedret tilleggsspørsmålene for kliniske opplysninger for allergi-analysene
  • Lagt til regel slik at spørsmål om dato for siste menstruasjon kun kommer når aktuelle hormonanalyser rekvireres på kvinner
  • Utvidet tjenestetilbudet med flere urin-undersøkelser
  • Lagt til holdbarhet på analyser som manglet dette slik at analysene kan etterrekvireres gjennom ERL

De fleste av «våre» legekontor benytter nå ordningen med elektronisk rekvirering av laboratorietjenester til Nordlandssykehuset. Vi venter imidlertid fortsatt på at en funksjonell integrasjon for journalystemet System X skal lanseres slik at også disse legekontorene kan ta i bruk ERL.

Kontaktperson ved spørsmål: IT-bioingeniør, Diagnostisk klinikk, Nordlandssykehuset: Brit Finne, tlf. 75 57 84 15