Laboratoriet Vesterålen: Etter kalibrering av INR med ny lot på kalibrator fra Equalis (lot 34, 35, 36) og et samtidig lotskifte på reagenset SPA+ (lot 253081) opplever vi nå en gjennomsnittlig økning på 11,4 % for INR i området 2,0 – 4,0. For INR mindre enn 2,0 er økningen på 4%. Dette er en forventet økning ved lotskifte på kalibrator.

Mer informasjon kan fås hos Laboratoriet Vesterålen ved fagansvarlig bioingeniør Brita Therese Holdø