Holdbarhetsstudier utført ved laboratoriet på Nordlandssykehuset i Bodø viser at prøver til hematologiske analyser holder seg bedre dersom EDTA-glassene (lilla kork) oppbevares i kjøleskap.

Dersom prøven ikke videresendes samme dag anbefaler vi derfor at prøven oppbevares kjølig frem til den kan sendes.

På grunn av fare for destruksjon av celler anbefales at kjøleskapet ikke har lavere minimumstemperatur enn 4 grader. Temperaturkontroll av kjøleskapet anbefales.