Chlamydophila pneumoniae er en vanlig forekommende bakterie som blant annet forårsaker atypisk pneumoni og andre øvre luftveisinfeksjoner. Les mer om bakterien i FHIs smittevernveileder:

https://www.fhi.no/nettpub/smittevernveilederen/sykdommer-a-a/chlamydophila-pneumoniae-infeksjon-/

Bakterieslekten Chlamydiaceae ble i 1999 delt i to slekter, Chlamydia and Chlamydophila. Dette var basert på analyse av ribosomalt RNA (rRNA), og førte til at Chlamydia pneumoniae fikk nytt navn, Chlamydophila pneumoniae. Begrunnelsen for å introdusere to ulike slekter har lenge vært omdiskutert. Hverken 16S rRNA sekvensidentitet eller parametre basert på genetisk likhet skiller de to slektene. Det samme gjelder fenotypiske egenskaper. 

På bakgrunn av dette endres nå navnet på Chlamydophila pneumoniae tilbake til Chlamydia pneumoniae.