Borrelia IgM dannes vanligvis 4-6 uker etter smittetidspunktet, mens IgG vanligvis dannes etter 6-9 uker. De fleste som screenes for infeksjonssykdommer ved utredning av kronisk utmattelsessyndrom/ME, har lang sykehistorie, noe som betyr at IgG burde være positiv hvis borreliose er årsaken til pasientens plager. 

Laboratoriet har derfor valgt å fjerne Borrelia IgM fra ME-screeningpakken. Pakken vil i framtiden kun inneholde Borrelia IgG. Dersom IgG er positiv, vil IgM bli analysert i etterkant. 

Vi minner for øvrig om at opplysninger om kliniske funn, sykdomsvarighet og eksponering for flått er helt avgjørende for tolkning av borrelia-serologi, og at disse må på skrives på rekvisisjonen. Manglende opplysninger kan medføre suboptimal tolkning og at supplerende undersøkelser, ev. videresending til referanselaboratoriet ved Sørlandet sykehus, ikke blir utført.

Ta gjerne kontakt med laboratoriet på telefon 75 57 83 30 ved spørsmål, eller les mer om borreliose-diagnostikk her: