Disse analysene er i hovedsak indisert ved mistanke om reaktiv artritt eller erythema nodosum som følge av intestinale Yersinia- eller Salmonella-infeksjoner, hvilke er sjelden forekommende i Nordland. Serumprøver fra pasienter med reaktiv artritt eller annen relevant indikasjon vil i framtiden bli sendt til OUS Ullevål for Yersinia-antistoff-analyser. Prøver uten utdypende kliniske opplysninger/gyldig indikasjon vil bli avvist. Salmonella-antistoff-testen er faset ut av alle norske laboratorier.

For diagnostikk av pågående intestinal Salmonella- eller Yersinia-infeksjon tilbyr laboratoriet PCR-testing av feces-prøver tatt på Fecalswab. Disse analyseres daglig. Les mer om PCR-testene via linken nedenfor. 

Ta gjerne kontakt med mikrobiologisk seksjon ved laboratoriet på telefon 755 78330 ved spørsmål.