Den nye svarrapporteringen er i samsvar med siste ESPGHANs retningslinjer for nøyaktig diagnostisering av cøliaki uten duodenale biopsier og uten HLA DQ2 / DQ8-genotyping i utvalgte grupper av barn og ungdom under 18 år, hvis tTG-IgA er ≥ 10 ganger den øvre normale grense (10 x ULN) eller for vår metode ≥ 20 ganger (20 x ULN)  dvs tTG-IgA ≥ 560CU  [1].  

Barn og ungdom som har tTG-IgA ≥ 560 CU må i tillegg ha en positiv endomysium test (EMA-IgA) i andre blodprøve for å kunne sette cøliakidiagnose uten tynntarmsbiopsi og uten HLA DQ2 / DQ8-genotyping. HLA-testing er ikke obligatorisk for en serologibasert diagnose uten biopsier. Cøliaki kan diagnostiseres uten duodenale biopsier også hos asymptomatiske barn ved å bruke samme kriterier som hos pasienter med symptomer. Det anbefales at beslutningen om å utføre diagnostisk tynntarmbiopsi eller ikke, gjøres i samarbeid med foreldrene og eventuelt med barnet. Det anbefales henvisning til barneavdeling for oppfølging.

Hos barn med positive tTG-IgA mellom 100 og 559 CU er sannsynligheten for cøliaki relativt høy hvis det er første prøve. Det vil likevel være nødvendig med tynntarmsbiopsi for å redusere risikoen for falsk positiv diagnose. Endomysium test (EMA-IgA ) kan være aktuelt. Der anbefales henvisning til barneavdeling for utredning.

Ved tTG-IgA mellom 30 og 99 CU er sannsynligheten for cøliaki minimal hvis det er første prøve. Det anbefales henvisning til barneavdeling for utredning hvis barnet har symptomer. Slike svake positive antistoffer kan også sees hos pasienter med cøliaki som nylig har blitt satt på glutenfri diett eller har diettfeil.

tTG--IgA < 30 CU er negativ.

Falske positive tTG-IgA-resultater er sjeldne, men kan forekomme og er vanligvis med lav titer (≤ 2x den øvre normalgrensen), dvs tTG-IgA ≤ 60CU for vår metode. Det rapporteres at tTG-IgA antistoffer kan være falsk forhøyet under eller etter en febersykdom [2].

Ved rekvirering av Cøliaki i DIPS lab bestilles det Transglutaminase IgA ( tTG-IgA ). Denne er seriekoplet med Total IgA. Ved negativ tTG-IgA og IgA Total < 0,2 g/L anbefales det å bestille Gliadin IgG antistoff i tillegg.

Det er ingen endringer i analysemetoden Kjemiluminescens eller referanseområder.

Det er implementert nye faste kommentarer i DIPS lab til ovennevnte resultatgrupper for barn og ungdom under 18 år.

Ved spørsmål kontakt overlege Hristina Andreeva, tlf 77626544 eller fagbioingeniør Sølvi Fagervik tlf 48115388.

Litteratur:

  1. Clinical Practice Update on Diagnosis and Monitoring of Celiac Disease-Changing Utility of Serology and Histologic Measures: Expert Review. Husby S, Murray JA, Katzka DA  Gastroenterology. 2019;156(4):885. Epub 2018 Dec 19. 
  2. De Leo L, Quaglia S, Ziberna F, Vatta S, Martelossi S, Maschio M, Not T , Serum anti-tissue transglutaminase antibodies detected during febrile illness may not be produced by the intestinal mucosa.
    J Pediatr. 2015;166(3):761.