Det nye referanseområdet er i samsvar med ESPGHANs krav om anti-tTG IgA-verdier > 10 x cut off med tanke på å sette cøliakidiagnose uten at det utføres gastroskopi i narkose med tynntarmsbiopsier hos barn og ungdom under 18 år. Barn og ungdom som har anti-tTG IgA-verdier ≥ 560 CU må i tillegg ha kliniske symptomer, positiv HLA DQ2/DQ8 og positiv endomysium test (EMA) for å kunne sette cøliakidiagnose uten tynntarmsbiopsi.

Hos voksne ved anti-tTG IgA ≥ 400 CU er det stor sannsynlighet for at pasienten har cøliaki. Andre metoder kan brukes til å bekrefte diagnosen – endomysium test, HLA typing, biopsi.

Det foreligger nå tilgjengelig validering av analysemetoden (Kjemiluminescens) med de nye oppgitte referanseområder som viser positiv prediktiv verdi (PPV) = 100% for histologiske lesjoner forenlig med cøliaki (Marsh ≥ 2) ved anti-tTG IgA ≥ 400 CU hos voksne og ≥ 560 CU hos barn/ ungdom under 18 år [1].  Det er ingen endringer i analysemetoden.

Tidligere referanseområde:
Negativ < 20 CU
Svak positiv 20-30 CU
Moderat til sterk positiv >30 CU

Nye referanseområder:

Barn/ungdom under 18 år:
≤ 30 CU   negativ
31-99 CU   svak positiv
100-559 CU   positiv
≥ 560 CU   sterk positiv

Voksne over 18 år:
≤ 30 CU   negativ
31-99 CU   svak positiv
100 – 399 CU   positiv
≥ 400 CU   sterk positiv

Det er utarbeidet og implementert faste kommentarer i DIPS lab til alle resultatgrupper både for barn/ungdom og voksne.

Se mer informasjon om analysen i analyseartikkelen.

Ved spørsmål kontakt overlege Hristina Andreeva, tlf 77626544 eller fagbioingeniør Sølvi Fagervik, tlf 75578350.

Litteratur:

  1. Previtali G, Licini L, D'Antiga L, Marseglia A., et al. Celiac Disease Diagnosis Without Biopsy: Is a 10× ULN Antitransglutaminase Result Suitable for a Chemiluminescence Method?  J Pediatr Gastroenterol Nutr. 2018 Apr;66(4):645-650.