Vær oppmerksom på at dyrknings- og PCR-analyser (foruten serum/plasma-PCR) inntil videre må rekvireres ved hjelp av papirrekvisisjon. Elektronisk rekvirering av disse analysene blir kanskje ikke tilgjengelig før DIPS Arena innføres.

Alle rekvisisjoner (både elektroniske og papirrekvisisjoner) ses over av mikrobiolog, som eventuelt etterrekvirerer analyser, ordner videresending til andre laboratorier og tolker prøveresultatene basert på rekvisisjonsopplysningene. Ved mangelfulle opplysninger kan analyser bli avvist. For at mikrobiologen skal kunne yte best mulig service, er vi derfor helt avhengig av god informasjon fra rekvirentene.  

  • Feltet kliniske opplysninger må fylles ut
  • Feltet dato for første sykdomsdag er obligatorisk for enkelte analyser, men bør alltid fylles ut

Ved ønske om analyser som ikke finnes i analyselisten kan man bruke kategoriene:

  • Prøve til mikro eller Sendeprøve PCR
  • Her må feltet ønsket analyse også fylles ut, i tillegg til kliniske opplysninger
  • For prøver som skal sendes andre laboratorier, anbefales det å fylle ut papirrekvisisjon til det aktuelle laboratoriet hvis en slik rekvisisjon er tilgjengelig

Når prøven er ankommet og registrert ved mikrobiologisk lab. vil de rekvirerte analysene i første omgang besvares med «Sendt mikrobiologisk lab, NLSH Bodø (mottakstidspunkt)», før endelig svar på analysene er tilgjengelig (vanligvis etter 1-2 dager for analyser som utføres i Bodø).

Er det noe du lurer på om elektronisk rekvirering?

Ring lab-kundesenteret på telefon 8350, så hjelper vi deg!