Tidligere referanseområde:

<5.3 (U/ml)      Negativ

≥5.3 (U/ml)      Positiv

Nytt referanseområde:

<5.3    (U/ml)    Negativ
5,3-16  (U/ml)    Svak positiv
>16     (U/ml)     Sterk positiv

I følge ACR/EULARs internasjonale kriterier defineres anti-CCP som svak positiv ved verdier mellom 5,3 og 16 U/ml. Slike verdier gis 2 poeng etter klassifikasjonskriterier for Revmatoid artritt (RA). Anti-CCP verdier > 16 U/ml besvares som sterkt positive og skal gis 3 poeng (1).

1. Aletaha D et al. Rheumatoid Arthritis Classification Criteria» ARTHRITIS & RHEUMATISM Vol. 62, No. 9, September 2010, pp 2569–2581, DOI 10.1002/art.27584 c 2010, American College of Rheumatology.

 

Link til analyseartikkel i Laboratoriehåndboka: CCP3 IgG antistoff

Mer informasjon kan fås hos fagansvarlig bioingeniør Sølvi Fagervik, tlf. 75578350.