Da vi ikke har mulighet til å opprettholde et forsvarlig tilbud på total komplementaktivitet (CP, LP og AP) og kvantitativ og kvalitativ måling av C1 inhibitor beklager vi å måtte informere om at dette tilbudet går ut fra 01.01.2017.

Prøvene kan sendes til Oslo Universitetsykehus  for analysering , se deres Laboratoriehåndbok for informasjon. OUS analyserer 1 gang pr. uke. De må ha prøvemateriale, minimum 1 ml serum, innen 48 timer. Hvis ikke må det fryses og sendes på tørris.