Patogenreduksjon i trombocyttkonsentrater vil skje ved hjelp av Intercept-teknologi. Dette er en velprøvd metode som brukes mye rundt i verden. Patogenreduksjon vil ytterligere minske risiko for smitteoverføring ved transfusjoner. Dette er spesielt viktig for forebygging av bakterieoverføring med trombocyttkonsentrater.

Blodbanken i Bodø vil gradvis gå over til patogenreduksjon i trombocyttkonsentrater. Overgangsperioden starter i uke 48-2020 og vil vare ut året.

Patogen-reduserte trombocyttkonsentrater er likeverdige de konsentratene som brukes ved NLSH i dag, og dere vil ikke merke forskjell i pasientbehandling. Pasienter i alle aldersgrupper kan få slike konsentrater og det er ingen endring i indikasjonsstilling eller transfusjonsrutiner.

Trombocyttkonsentrater som er Intercept-behandlet trenger ikke bestråling i tillegg.

Les mer om Intercept-teknologi her: https://www.interceptbloodsystem.com/en/blood-center/intercept

Hvis dere har noen spørsmål, ta gjerne kontakt med oss på Blodbanken, tlf 75 57 84 82.